کمترین: 
1144.9
بیشترین: 
1144.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1144.9
زمان: 
4/16 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 16 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 تیر 1397 , 1144.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":1144.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398