کمترین: 
14176.6
بیشترین: 
14176.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14176.6
زمان: 
4/16 09:20
قیمت دینار کویت امروز 16 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 تیر 1397 , 14176.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":14176.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399