کمترین: 
534.6
بیشترین: 
534.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.6
زمان: 
4/16 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 16 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 تیر 1397 , 534.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":534.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399