کمترین: 
492.1
بیشترین: 
492.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
492.1
زمان: 
4/16 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 16 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 تیر 1397 , 492.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":492.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398