کمترین: 
58.5
بیشترین: 
58.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.5
زمان: 
4/16 09:20
قیمت افغانی امروز 16 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 16 تیر 1397 , 58.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":58.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398