کمترین: 
3887.5
بیشترین: 
3887.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3887.5
زمان: 
4/16 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 16 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 تیر 1397 , 3887.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":3887.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398