کمترین: 
938.5
بیشترین: 
938.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
938.5
زمان: 
4/16 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 16 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 938.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":938.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398