کمترین: 
5706.1
بیشترین: 
5706.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5706.1
زمان: 
4/16 09:20
قیمت پوند امروز 16 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 16 تیر 1397 , 5706.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":5706.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399