کمترین: 
5046.3
بیشترین: 
5046.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5046.3
زمان: 
4/16 09:20
قیمت یورو امروز 16 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 16 تیر 1397 , 5046.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":5046.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398