کمترین: 
4293
بیشترین: 
4293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4293
زمان: 
4/16 09:20
قیمت دلار امروز 16 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 16 تیر 1397 , 4293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":4293}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398