کمترین: 
464.8
بیشترین: 
469.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
465
زمان: 
4/16 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 تیر 1397 , 465 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 01:00","price":469.78},{"date":"1397/04/16 04:00","price":468.96},{"date":"1397/04/16 07:00","price":469.5},{"date":"1397/04/16 10:00","price":468},{"date":"1397/04/16 13:00","price":468.23},{"date":"1397/04/16 13:30","price":468.49},{"date":"1397/04/16 16:00","price":467},{"date":"1397/04/16 16:30","price":468.18},{"date":"1397/04/16 19:00","price":464.8},{"date":"1397/04/16 19:30","price":467.33},{"date":"1397/04/16 22:00","price":467.28},{"date":"1397/04/16 22:30","price":465}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399