کمترین: 
6531.1
بیشترین: 
6602.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6548.5
زمان: 
4/16 23:00
قیمت بیت کوین امروز 16 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 تیر 1397 , 6548.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 01:00","price":6572.1},{"date":"1397/04/16 01:30","price":6577.9},{"date":"1397/04/16 04:00","price":6583.5},{"date":"1397/04/16 07:00","price":6581},{"date":"1397/04/16 07:30","price":6593.9},{"date":"1397/04/16 10:00","price":6602.3},{"date":"1397/04/16 10:30","price":6594},{"date":"1397/04/16 13:00","price":6592.4},{"date":"1397/04/16 13:30","price":6583.8},{"date":"1397/04/16 16:00","price":6593.1},{"date":"1397/04/16 16:30","price":6583.4},{"date":"1397/04/16 19:00","price":6531.1},{"date":"1397/04/16 20:00","price":6572.1},{"date":"1397/04/16 22:00","price":6551.9},{"date":"1397/04/16 23:00","price":6548.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398