کمترین: 
1255.02
بیشترین: 
1255.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255.02
زمان: 
4/16 04:00
قیمت اونس طلا امروز 16 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 16 تیر 1397 , 1255.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 01:00","price":1255.27},{"date":"1397/04/16 01:30","price":1255.04},{"date":"1397/04/16 04:00","price":1255.02}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398