کمترین: 
2.851
بیشترین: 
2.856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.854
زمان: 
4/16 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 16 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 تیر 1397 , 2.854 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 00:00","price":2.851},{"date":"1397/04/16 01:00","price":2.854},{"date":"1397/04/16 01:32","price":2.856},{"date":"1397/04/16 02:00","price":2.854}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399