کمترین: 
2.1084
بیشترین: 
2.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.11
زمان: 
4/16 02:00
قیمت بنزین امروز 16 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 16 تیر 1397 , 2.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 00:00","price":2.1084},{"date":"1397/04/16 00:32","price":2.1095},{"date":"1397/04/16 01:00","price":2.1085},{"date":"1397/04/16 01:32","price":2.109},{"date":"1397/04/16 02:00","price":2.11}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398