کمترین: 
664.5
بیشترین: 
665.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664.88
زمان: 
4/16 01:00
قیمت گازوئیل امروز 16 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 تیر 1397 , 664.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 00:00","price":664.5},{"date":"1397/04/16 00:32","price":665.13},{"date":"1397/04/16 01:00","price":664.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399