کمترین: 
77.06
بیشترین: 
77.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.13
زمان: 
4/16 02:00
قیمت نفت برنت امروز 16 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 تیر 1397 , 77.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 00:00","price":77.06},{"date":"1397/04/16 00:32","price":77.12},{"date":"1397/04/16 01:00","price":77.06},{"date":"1397/04/16 01:32","price":77.11},{"date":"1397/04/16 02:00","price":77.13}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398