کمترین: 
75.21
بیشترین: 
75.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.21
زمان: 
4/15 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 15 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 تیر 1397 , 75.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 17:32","price":75.21}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398