کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/15 14:10
قیمت درام ارمنستان امروز 15 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 15 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 14:00","price":16},{"date":"1397/04/15 14:10","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398