کمترین: 
6.4
بیشترین: 
6.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.4
زمان: 
4/15 15:10
قیمت دینار عراق امروز 15 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 تیر 1397 , 6.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 13:30","price":6.6},{"date":"1397/04/15 14:00","price":6.7},{"date":"1397/04/15 14:30","price":6.6},{"date":"1397/04/15 14:50","price":6.5},{"date":"1397/04/15 15:10","price":6.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398