کمترین: 
107
بیشترین: 
111
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
4/15 15:10
قیمت افغانی امروز 15 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 15 تیر 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 13:30","price":110},{"date":"1397/04/15 14:00","price":111},{"date":"1397/04/15 14:30","price":110},{"date":"1397/04/15 14:50","price":108},{"date":"1397/04/15 15:10","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399