کمترین: 
123
بیشترین: 
129
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123
زمان: 
4/15 15:10
قیمت روبل روسیه امروز 15 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 تیر 1397 , 123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":124},{"date":"1397/04/15 13:20","price":127},{"date":"1397/04/15 13:30","price":128},{"date":"1397/04/15 14:00","price":129},{"date":"1397/04/15 14:10","price":128},{"date":"1397/04/15 14:30","price":127},{"date":"1397/04/15 14:50","price":125},{"date":"1397/04/15 15:00","price":124},{"date":"1397/04/15 15:10","price":123}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398