کمترین: 
235
بیشترین: 
246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
235
زمان: 
4/15 15:10
قیمت بات تایلند امروز 15 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 15 تیر 1397 , 235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":236},{"date":"1397/04/15 12:10","price":237},{"date":"1397/04/15 12:30","price":236},{"date":"1397/04/15 12:50","price":237},{"date":"1397/04/15 13:00","price":236},{"date":"1397/04/15 13:10","price":237},{"date":"1397/04/15 13:20","price":242},{"date":"1397/04/15 13:30","price":244},{"date":"1397/04/15 14:00","price":246},{"date":"1397/04/15 14:10","price":245},{"date":"1397/04/15 14:20","price":244},{"date":"1397/04/15 14:30","price":242},{"date":"1397/04/15 14:40","price":244},{"date":"1397/04/15 14:50","price":238},{"date":"1397/04/15 15:00","price":237},{"date":"1397/04/15 15:10","price":235}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398