کمترین: 
997
بیشترین: 
1036
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
997
زمان: 
4/15 15:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 15 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 15 تیر 1397 , 997 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":1000},{"date":"1397/04/15 10:30","price":1001},{"date":"1397/04/15 10:50","price":1000},{"date":"1397/04/15 11:50","price":999},{"date":"1397/04/15 12:10","price":1000},{"date":"1397/04/15 12:30","price":1001},{"date":"1397/04/15 12:40","price":1000},{"date":"1397/04/15 13:00","price":999},{"date":"1397/04/15 13:10","price":1000},{"date":"1397/04/15 13:30","price":1031},{"date":"1397/04/15 13:50","price":1032},{"date":"1397/04/15 14:00","price":1036},{"date":"1397/04/15 14:10","price":1034},{"date":"1397/04/15 14:20","price":1035},{"date":"1397/04/15 14:30","price":1028},{"date":"1397/04/15 14:40","price":1029},{"date":"1397/04/15 14:50","price":1008},{"date":"1397/04/15 15:00","price":1006},{"date":"1397/04/15 15:10","price":997}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398