کمترین: 
972
بیشترین: 
1012
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
972
زمان: 
4/15 15:10
قیمت کرون نروژ امروز 15 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 تیر 1397 , 972 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":975},{"date":"1397/04/15 10:30","price":976},{"date":"1397/04/15 11:00","price":977},{"date":"1397/04/15 11:10","price":976},{"date":"1397/04/15 11:40","price":977},{"date":"1397/04/15 12:00","price":976},{"date":"1397/04/15 12:10","price":975},{"date":"1397/04/15 12:30","price":974},{"date":"1397/04/15 12:40","price":975},{"date":"1397/04/15 12:50","price":974},{"date":"1397/04/15 13:30","price":1004},{"date":"1397/04/15 13:50","price":1006},{"date":"1397/04/15 14:00","price":1012},{"date":"1397/04/15 14:10","price":1007},{"date":"1397/04/15 14:30","price":1000},{"date":"1397/04/15 14:40","price":1002},{"date":"1397/04/15 14:50","price":982},{"date":"1397/04/15 15:00","price":981},{"date":"1397/04/15 15:10","price":972}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398