کمترین: 
1227
بیشترین: 
1279
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1227
زمان: 
4/15 15:10
قیمت کرون دانمارک امروز 15 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 تیر 1397 , 1227 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":1233},{"date":"1397/04/15 10:40","price":1234},{"date":"1397/04/15 10:50","price":1233},{"date":"1397/04/15 11:10","price":1234},{"date":"1397/04/15 11:20","price":1233},{"date":"1397/04/15 11:40","price":1234},{"date":"1397/04/15 12:00","price":1233},{"date":"1397/04/15 12:10","price":1234},{"date":"1397/04/15 12:20","price":1233},{"date":"1397/04/15 12:30","price":1234},{"date":"1397/04/15 12:40","price":1233},{"date":"1397/04/15 13:10","price":1234},{"date":"1397/04/15 13:30","price":1272},{"date":"1397/04/15 13:40","price":1273},{"date":"1397/04/15 13:50","price":1274},{"date":"1397/04/15 14:00","price":1279},{"date":"1397/04/15 14:10","price":1276},{"date":"1397/04/15 14:20","price":1277},{"date":"1397/04/15 14:30","price":1267},{"date":"1397/04/15 14:40","price":1269},{"date":"1397/04/15 14:50","price":1243},{"date":"1397/04/15 15:00","price":1241},{"date":"1397/04/15 15:10","price":1227}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398