کمترین: 
2079
بیشترین: 
2177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2079
زمان: 
4/15 15:10
قیمت ریال عربستان امروز 15 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 تیر 1397 , 2079 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":2097},{"date":"1397/04/15 10:30","price":2099},{"date":"1397/04/15 10:40","price":2098},{"date":"1397/04/15 10:50","price":2097},{"date":"1397/04/15 11:00","price":2096},{"date":"1397/04/15 11:10","price":2095},{"date":"1397/04/15 11:40","price":2094},{"date":"1397/04/15 12:00","price":2092},{"date":"1397/04/15 12:10","price":2095},{"date":"1397/04/15 12:20","price":2094},{"date":"1397/04/15 12:30","price":2096},{"date":"1397/04/15 12:40","price":2094},{"date":"1397/04/15 12:50","price":2093},{"date":"1397/04/15 13:00","price":2094},{"date":"1397/04/15 13:20","price":2152},{"date":"1397/04/15 13:30","price":2159},{"date":"1397/04/15 13:40","price":2160},{"date":"1397/04/15 13:50","price":2162},{"date":"1397/04/15 14:00","price":2177},{"date":"1397/04/15 14:10","price":2167},{"date":"1397/04/15 14:20","price":2168},{"date":"1397/04/15 14:30","price":2152},{"date":"1397/04/15 14:40","price":2156},{"date":"1397/04/15 14:50","price":2113},{"date":"1397/04/15 15:00","price":2106},{"date":"1397/04/15 15:10","price":2079}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398