کمترین: 
5312
بیشترین: 
5571
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5312
زمان: 
4/15 15:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 15 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 15 تیر 1397 , 5312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":5350},{"date":"1397/04/15 10:30","price":5353},{"date":"1397/04/15 10:40","price":5350},{"date":"1397/04/15 10:50","price":5352},{"date":"1397/04/15 11:00","price":5347},{"date":"1397/04/15 11:20","price":5352},{"date":"1397/04/15 11:40","price":5347},{"date":"1397/04/15 12:00","price":5350},{"date":"1397/04/15 12:10","price":5348},{"date":"1397/04/15 12:20","price":5350},{"date":"1397/04/15 12:40","price":5349},{"date":"1397/04/15 12:50","price":5351},{"date":"1397/04/15 13:10","price":5352},{"date":"1397/04/15 13:20","price":5351},{"date":"1397/04/15 13:30","price":5520},{"date":"1397/04/15 13:50","price":5526},{"date":"1397/04/15 14:00","price":5571},{"date":"1397/04/15 14:10","price":5544},{"date":"1397/04/15 14:20","price":5541},{"date":"1397/04/15 14:30","price":5498},{"date":"1397/04/15 14:40","price":5511},{"date":"1397/04/15 14:50","price":5399},{"date":"1397/04/15 15:00","price":5386},{"date":"1397/04/15 15:10","price":5312}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398