کمترین: 
5780
بیشترین: 
6035
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5780
زمان: 
4/15 15:10
قیمت دلار استرالیا امروز 15 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 تیر 1397 , 5780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":5815},{"date":"1397/04/15 10:30","price":5820},{"date":"1397/04/15 10:40","price":5816},{"date":"1397/04/15 10:50","price":5817},{"date":"1397/04/15 11:10","price":5815},{"date":"1397/04/15 11:20","price":5818},{"date":"1397/04/15 11:40","price":5814},{"date":"1397/04/15 12:00","price":5815},{"date":"1397/04/15 12:10","price":5816},{"date":"1397/04/15 12:20","price":5817},{"date":"1397/04/15 12:30","price":5814},{"date":"1397/04/15 12:50","price":5815},{"date":"1397/04/15 13:00","price":5818},{"date":"1397/04/15 13:10","price":5815},{"date":"1397/04/15 13:20","price":5816},{"date":"1397/04/15 13:30","price":6000},{"date":"1397/04/15 13:50","price":6008},{"date":"1397/04/15 14:00","price":6035},{"date":"1397/04/15 14:10","price":6025},{"date":"1397/04/15 14:20","price":6024},{"date":"1397/04/15 14:30","price":5980},{"date":"1397/04/15 14:40","price":5991},{"date":"1397/04/15 14:50","price":5868},{"date":"1397/04/15 15:00","price":5857},{"date":"1397/04/15 15:10","price":5780}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398