کمترین: 
5959
بیشترین: 
6199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5959
زمان: 
4/15 15:10
قیمت دلار کانادا امروز 15 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 تیر 1397 , 5959 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":5980},{"date":"1397/04/15 10:30","price":5986},{"date":"1397/04/15 10:40","price":5983},{"date":"1397/04/15 10:50","price":5981},{"date":"1397/04/15 11:00","price":5979},{"date":"1397/04/15 11:10","price":5977},{"date":"1397/04/15 11:20","price":5980},{"date":"1397/04/15 11:50","price":5979},{"date":"1397/04/15 12:10","price":5980},{"date":"1397/04/15 12:20","price":5982},{"date":"1397/04/15 12:30","price":5984},{"date":"1397/04/15 12:40","price":5985},{"date":"1397/04/15 12:50","price":5981},{"date":"1397/04/15 13:00","price":5980},{"date":"1397/04/15 13:10","price":5979},{"date":"1397/04/15 13:30","price":6165},{"date":"1397/04/15 13:40","price":6164},{"date":"1397/04/15 13:50","price":6171},{"date":"1397/04/15 14:00","price":6199},{"date":"1397/04/15 14:10","price":6185},{"date":"1397/04/15 14:20","price":6186},{"date":"1397/04/15 14:30","price":6148},{"date":"1397/04/15 14:40","price":6151},{"date":"1397/04/15 14:50","price":6031},{"date":"1397/04/15 15:00","price":6015},{"date":"1397/04/15 15:10","price":5959}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398