کمترین: 
1178
بیشترین: 
1224
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1178
زمان: 
4/15 15:10
قیمت یوان چین امروز 15 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 تیر 1397 , 1178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":1180},{"date":"1397/04/15 10:30","price":1181},{"date":"1397/04/15 11:20","price":1180},{"date":"1397/04/15 11:40","price":1181},{"date":"1397/04/15 11:50","price":1180},{"date":"1397/04/15 12:00","price":1181},{"date":"1397/04/15 12:10","price":1179},{"date":"1397/04/15 12:20","price":1180},{"date":"1397/04/15 13:30","price":1218},{"date":"1397/04/15 13:50","price":1219},{"date":"1397/04/15 14:00","price":1224},{"date":"1397/04/15 14:10","price":1222},{"date":"1397/04/15 14:20","price":1223},{"date":"1397/04/15 14:30","price":1214},{"date":"1397/04/15 14:40","price":1217},{"date":"1397/04/15 14:50","price":1191},{"date":"1397/04/15 15:00","price":1189},{"date":"1397/04/15 15:10","price":1178}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399