کمترین: 
1702
بیشترین: 
1771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1702
زمان: 
4/15 15:10
قیمت لیر ترکیه امروز 15 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 تیر 1397 , 1702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":1708},{"date":"1397/04/15 10:30","price":1709},{"date":"1397/04/15 10:40","price":1707},{"date":"1397/04/15 10:50","price":1706},{"date":"1397/04/15 11:00","price":1707},{"date":"1397/04/15 11:10","price":1705},{"date":"1397/04/15 11:20","price":1703},{"date":"1397/04/15 11:40","price":1702},{"date":"1397/04/15 11:50","price":1703},{"date":"1397/04/15 12:00","price":1702},{"date":"1397/04/15 12:10","price":1704},{"date":"1397/04/15 12:20","price":1703},{"date":"1397/04/15 12:30","price":1702},{"date":"1397/04/15 12:50","price":1705},{"date":"1397/04/15 13:20","price":1751},{"date":"1397/04/15 13:30","price":1757},{"date":"1397/04/15 13:50","price":1760},{"date":"1397/04/15 14:00","price":1771},{"date":"1397/04/15 14:10","price":1762},{"date":"1397/04/15 14:30","price":1751},{"date":"1397/04/15 14:40","price":1754},{"date":"1397/04/15 14:50","price":1718},{"date":"1397/04/15 15:00","price":1714},{"date":"1397/04/15 15:10","price":1702}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398