کمترین: 
2129
بیشترین: 
2216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2129
زمان: 
4/15 15:10
قیمت درهم امارات امروز 15 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 تیر 1397 , 2129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":2138},{"date":"1397/04/15 10:30","price":2141},{"date":"1397/04/15 10:40","price":2140},{"date":"1397/04/15 10:50","price":2138},{"date":"1397/04/15 11:00","price":2137},{"date":"1397/04/15 11:10","price":2138},{"date":"1397/04/15 11:20","price":2137},{"date":"1397/04/15 11:50","price":2136},{"date":"1397/04/15 12:00","price":2137},{"date":"1397/04/15 12:20","price":2138},{"date":"1397/04/15 12:30","price":2139},{"date":"1397/04/15 12:40","price":2138},{"date":"1397/04/15 12:50","price":2137},{"date":"1397/04/15 13:30","price":2203},{"date":"1397/04/15 13:40","price":2205},{"date":"1397/04/15 13:50","price":2207},{"date":"1397/04/15 14:00","price":2216},{"date":"1397/04/15 14:10","price":2211},{"date":"1397/04/15 14:20","price":2212},{"date":"1397/04/15 14:30","price":2197},{"date":"1397/04/15 14:40","price":2201},{"date":"1397/04/15 14:50","price":2156},{"date":"1397/04/15 15:00","price":2151},{"date":"1397/04/15 15:10","price":2129}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398