کمترین: 
457.1
بیشترین: 
469.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
468.73
زمان: 
4/15 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 تیر 1397 , 468.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 01:00","price":467},{"date":"1397/04/15 04:00","price":467.02},{"date":"1397/04/15 04:30","price":468.6},{"date":"1397/04/15 07:00","price":469.17},{"date":"1397/04/15 07:30","price":469.1},{"date":"1397/04/15 10:00","price":468.5},{"date":"1397/04/15 10:30","price":467.28},{"date":"1397/04/15 13:00","price":457.1},{"date":"1397/04/15 13:30","price":464},{"date":"1397/04/15 16:00","price":461.81},{"date":"1397/04/15 19:00","price":469.31},{"date":"1397/04/15 22:00","price":468.73}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398