کمترین: 
6501.1
بیشترین: 
6595.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6595.9
زمان: 
4/15 22:30
قیمت بیت کوین امروز 15 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 تیر 1397 , 6595.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 01:00","price":6505},{"date":"1397/04/15 04:00","price":6501.1},{"date":"1397/04/15 04:30","price":6536},{"date":"1397/04/15 07:00","price":6529.3},{"date":"1397/04/15 07:30","price":6539.1},{"date":"1397/04/15 10:00","price":6525.1},{"date":"1397/04/15 11:00","price":6506.3},{"date":"1397/04/15 13:00","price":6509.6},{"date":"1397/04/15 16:00","price":6524.8},{"date":"1397/04/15 19:00","price":6558.6},{"date":"1397/04/15 19:30","price":6565.9},{"date":"1397/04/15 22:00","price":6560.6},{"date":"1397/04/15 22:30","price":6595.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398