کمترین: 
1253.9
بیشترین: 
1257.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1256.68
زمان: 
4/15 19:00
قیمت اونس طلا امروز 15 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 15 تیر 1397 , 1256.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 01:00","price":1256.99},{"date":"1397/04/15 01:30","price":1257.77},{"date":"1397/04/15 04:00","price":1257.64},{"date":"1397/04/15 07:00","price":1254.03},{"date":"1397/04/15 07:30","price":1254.30},{"date":"1397/04/15 10:00","price":1255.86},{"date":"1397/04/15 13:00","price":1255.58},{"date":"1397/04/15 13:30","price":1255.34},{"date":"1397/04/15 16:00","price":1254.86},{"date":"1397/04/15 16:30","price":1253.90},{"date":"1397/04/15 19:00","price":1256.68}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398