کمترین: 
14
بیشترین: 
15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/14 19:50
قیمت لیر سوریه امروز 14 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 14 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 18:30","price":14},{"date":"1397/04/14 19:50","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398