کمترین: 
75.38
بیشترین: 
75.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.38
زمان: 
4/14 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 14 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 تیر 1397 , 75.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 17:32","price":75.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399