کمترین: 
7770
بیشترین: 
7770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7770
زمان: 
4/14 14:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 14 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 14 تیر 1397 , 7770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 14:20","price":7770}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398