کمترین: 
722000
بیشترین: 
732000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
722000
زمان: 
4/14 14:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 14 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 722000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 12:54","price":732000},{"date":"1397/04/14 14:00","price":722000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398