کمترین: 
396000
بیشترین: 
408500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
396000
زمان: 
4/14 14:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 14 تیر 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 396000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 12:48","price":408500},{"date":"1397/04/14 12:54","price":401000},{"date":"1397/04/14 14:00","price":396000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399