کمترین: 
395000
بیشترین: 
407500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
395000
زمان: 
4/14 14:00
قیمت سکه گرمی امروز 14 تیر 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 395000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 12:48","price":407500},{"date":"1397/04/14 12:54","price":400000},{"date":"1397/04/14 14:00","price":395000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398