کمترین: 
2624000
بیشترین: 
2674000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2624000
زمان: 
4/14 14:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 14 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 14 تیر 1397 , 2624000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 12:30","price":2674000},{"date":"1397/04/14 12:36","price":2664000},{"date":"1397/04/14 12:54","price":2649000},{"date":"1397/04/14 13:00","price":2644000},{"date":"1397/04/14 14:00","price":2624000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398