کمترین: 
2620000
بیشترین: 
2670000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2620000
زمان: 
4/14 14:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 14 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 2620000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 12:30","price":2670000},{"date":"1397/04/14 12:36","price":2660000},{"date":"1397/04/14 12:54","price":2645000},{"date":"1397/04/14 13:00","price":2640000},{"date":"1397/04/14 14:00","price":2620000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398