کمترین: 
1353000
بیشترین: 
1383000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1353000
زمان: 
4/14 13:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 14 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 1353000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 12:00","price":1383000},{"date":"1397/04/14 12:54","price":1363000},{"date":"1397/04/14 13:00","price":1353000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398