کمترین: 
1350000
بیشترین: 
1380000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350000
زمان: 
4/14 13:00
قیمت نیم سکه امروز 14 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 تیر 1397 , 1350000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 12:00","price":1380000},{"date":"1397/04/14 12:54","price":1360000},{"date":"1397/04/14 13:00","price":1350000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398