کمترین: 
120
بیشترین: 
125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123
زمان: 
4/14 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 14 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 تیر 1397 , 123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 11:50","price":124},{"date":"1397/04/14 12:40","price":123},{"date":"1397/04/14 12:50","price":122},{"date":"1397/04/14 13:40","price":123},{"date":"1397/04/14 14:00","price":122},{"date":"1397/04/14 14:10","price":124},{"date":"1397/04/14 14:20","price":123},{"date":"1397/04/14 14:40","price":124},{"date":"1397/04/14 15:30","price":125},{"date":"1397/04/14 15:40","price":124},{"date":"1397/04/14 16:00","price":123},{"date":"1397/04/14 16:20","price":122},{"date":"1397/04/14 16:40","price":123},{"date":"1397/04/14 18:20","price":122},{"date":"1397/04/14 18:50","price":121},{"date":"1397/04/14 19:30","price":120},{"date":"1397/04/14 19:50","price":123},{"date":"1397/04/14 20:10","price":124},{"date":"1397/04/14 20:30","price":125},{"date":"1397/04/14 20:40","price":124},{"date":"1397/04/14 21:00","price":123}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398