کمترین: 
62
بیشترین: 
64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63
زمان: 
4/14 21:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 تیر 1397 , 63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 11:50","price":64},{"date":"1397/04/14 12:00","price":63},{"date":"1397/04/14 12:10","price":64},{"date":"1397/04/14 12:40","price":63},{"date":"1397/04/14 15:10","price":64},{"date":"1397/04/14 16:00","price":63},{"date":"1397/04/14 18:30","price":62},{"date":"1397/04/14 20:00","price":63},{"date":"1397/04/14 20:30","price":64},{"date":"1397/04/14 21:00","price":63}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398