کمترین: 
110
بیشترین: 
115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
113
زمان: 
4/14 21:00
قیمت روپیه هند امروز 14 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 14 تیر 1397 , 113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 11:50","price":115},{"date":"1397/04/14 12:00","price":114},{"date":"1397/04/14 12:40","price":113},{"date":"1397/04/14 13:00","price":112},{"date":"1397/04/14 13:20","price":113},{"date":"1397/04/14 13:30","price":112},{"date":"1397/04/14 13:40","price":113},{"date":"1397/04/14 14:00","price":112},{"date":"1397/04/14 14:10","price":113},{"date":"1397/04/14 15:10","price":114},{"date":"1397/04/14 16:00","price":113},{"date":"1397/04/14 16:20","price":112},{"date":"1397/04/14 16:40","price":113},{"date":"1397/04/14 17:30","price":112},{"date":"1397/04/14 17:40","price":113},{"date":"1397/04/14 18:00","price":112},{"date":"1397/04/14 19:00","price":111},{"date":"1397/04/14 19:40","price":110},{"date":"1397/04/14 20:00","price":113},{"date":"1397/04/14 20:20","price":114},{"date":"1397/04/14 21:00","price":113}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398