کمترین: 
6.3
بیشترین: 
6.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.4
زمان: 
4/14 21:00
قیمت دینار عراق امروز 14 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 تیر 1397 , 6.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 11:50","price":6.5},{"date":"1397/04/14 12:00","price":6.4},{"date":"1397/04/14 12:10","price":6.5},{"date":"1397/04/14 12:40","price":6.4},{"date":"1397/04/14 15:00","price":6.5},{"date":"1397/04/14 16:00","price":6.4},{"date":"1397/04/14 18:30","price":6.3},{"date":"1397/04/14 20:00","price":6.4},{"date":"1397/04/14 20:30","price":6.5},{"date":"1397/04/14 21:00","price":6.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398